Usługi

  • Wynajem sprzętu
  • Kalibracja urządzeń i agregatów pompowych
  • Elektroniczna rejestracja przebiegu procesu dokręcania złącz śrubowych
  • Realizowanie zleceń w zakresie profesjonalnego odkręcania i dokręcania połączeń śrubowych wraz z protokołem dokręcania śrub
  • Tworzenie procedur dokręcania i odkręcania złącz w celu ograniczenia do minimum czasu pracy.
  • Weryfikacja wytrzymałości śrub i uszczelnień
  • Techniczne doradztwo w zakresie uszczelniania specyficznych poleczeń śrubowych

Zobacz również :połączenia śrubowe

Zobacz również : bolting service